Cây vợt vàng 2012

Kết quả Giải tennis Cây vợt vàng Praha 2012

1.   Ngoại Hạng

Nhất đơn nam : Trần Phương Bách, CLB Leipzig
Nhì đơn nam   : Nguyễn Tuấn Long, CLB Dresden

Nhất đôi nam  : Trần Phương Bách, CLB Leipzig

Nguyễn Tuấn Long, CLB Dresden

Nhì đôi nam    : Vũ Duy Thành, CLB Ostrava
Lương Trung, CLB Ostrava

2.   Hạng A

Nhất đơn nam: Vũ Tuấn Hồng, CLB Munchen

Nhì đơn nam: Đặng Sơn Tùng, CLB Leipzig

Đồng giải Ba đơn nam: Phạm Đắc Nhân, CLB Praha
Bùi Quý Thành, CLB Liberec

Nhất đôi nam: Phan Tuấn Khanh, CLB Matxcova
Ngô Mạnh Cường, CLB Praha

Nhì đôi nam: Nguyễn Đức Huy, CLB Praha
Phạm Đắc Nhân, CLB Praha

Đồng giải Ba đôi nam: Phạm Long, CLB Cheb
Bùi Quý Thành, CLB Liberec
Nguyễn Nhật Mạnh,CLB Ostrava
Nguyễn Quý Bình,CLB Ostrava

3.   Hạng B

Nhất đơn nam: Hà Đại Thắng Lợi, CLB Praha

Nhì đơn nam: Nguyễn Hoài Nam, CLB Praha

Đồng giải Ba đơn nam: Trần Văn Quyền, CLB Praha
Nguyễn Đắc Hùng,CLB Brno

Nhất đôi nam: Nghiêm Quốc Huy, CLB Leipzig
Công Xuân Tú, CLB Leipzig

Nhì đôi nam: Nguyễn Ngọc Anh, CLB Praha
Phạm Thành Long, CLB Praha

Đồng giải Ba đôi nam: Trần Lương Sơn, CLB Praha
Phan Khánh, CLB Praha
Trần Văn Quyền, CLB Praha
Nguyễn Đức Tuấn,CLB Praha

 4. Hạng C (Phong trào)

Nhất đơn nam: Đặng Xuân Đạt, CLB Usti

Nhì đơn nam: Nguyễn Huy Phương, CLB Varsava

Đồng giải Ba đơn nam: Tạ Văn Giáp, CLB Usti
Nguyễn Quốc Dũng,CLB Leipzig

Nhất đôi nam: Đặng Xuân Đạt, CLB Usti
Hà Mạnh Thao, CLB Usti

Nhì đôi nam: Vũ Hồng Quân, CLB Brno
Trương Công Sứ, CLB Brno

Đồng giải Ba đôi nam: Nguyễn Anh Hùng,CLB Praha
Đặng Minh Hiếu, CLB Praha
Nguyễn Danh Hòa, CLB Brno
Ngô Văn Quang, CLB Brno

5.   Nội dung có Nữ

Nhất đôi Nữ: Nguyễn Thị Bích Thuận, CLB Praha
Vương Vi Linh, CLB Praha

Nhì đôi Nữ: Nguyễn Xuân Lan, CLB Ostrava
Nguyễn Thị Nhất, CLB Ostrava

Đồnggiải Ba đôi Nữ: Võ Thị Thu Trang, CLB Leipzig
Trương Vân Anh, CLB Berlin
Bùi Kim Phượng, CLB Leipzig
Nguyễn Ngọc Vân,CLB Leipzig

Nhất đôi Mix: Nguyễn Quốc Vinh, CLB Praha
Nguyễn Thị Bích Thuận, CLB Praha

Nhì đôi Mix: Công Xuân Tú, CLB Leipzig
Trần Mery Linh, CLB Leipzig

Đồng giải Ba đôi Mix:

Nguyễn Thanh Hải, CLB Praha

Tranova Nga, CLB Praha

Đỗ Xuân Hùng, CLB Ostrava

Nguyễn Thị Nhất,CLB Ostrava

Viết phản hồi