Cây vợt vàng 2013

KẾT QUẢ GIẢI QUẦN VỢT CÂY VỢT VÀNG 2013

 

Giải ngoại hạng:

-Giải nhất: Nguyễn Gia Bảo Trí (Moskva)

-Giải nhì: Nguyễn Tuấn Long (Dresden)

-Đồng giải 3: Trần Phương Bách (Leipzig) và Lương Trung (Ostrava)

Đơn nam A:

-Giải nhất: Vũ Nguyên Hồng (Můnchen)

-Giải nhì: Nguyễn Tuấn Anh (Varsawa)

-Đồng giải 3: Nguyễn Công Danh(Varsawa) và Phạm Đắc Nhân(Praha)

Đôi nam A:

-Giải nhất: Nguyễn Đức Huy + Phạm Đắc Nhân (Praha)

-Giải nhì: Trần Văn Quyền + Nguyễn Đức Tuấn (Praha)

-Đồng giải 3: Ngô Mạnh Cường + Phan Quốc Thanh (Praha) và Đàm Lâm+Nguyễn Thế Hải (Ústí+Leipzig)

Đơn nam B:

-Giải nhất: Phạm Long(Cheb-CH Séc)

-Giải nhì: Phạm Tiến Hồng(Cheb-CH Séc)

-Đồng giải 3: Đặng Xuân Đạt(Ústí-CH Séc) và Lê Khắc Hùng (Moskva)

Đôi nam B:

-Giải nhất: Nguyễn Hoài Nam- Hà Đại Thắng (Praha)

-Giải nhì: Nguyễn Quốc Vinh+ Đinh Pavel (Praha)

-Đồng giải 3: Nguyễn Minh Tân+Nguyễn Văn Hùng (Leipzig) và Phạm Hồng Tiến+Phạm Long(Cheb-CH Séc)

Đơn nam Phong Trào:

-Giải nhất: Nguyễn Huy Hưng (Brno-CH Séc),

-Giải nhì: Bùi Quang Hải (Cheb-CH Séc)

-Đồng giải 3: Hoàng Sơn (Varsawa-Balan) và Đặng Mạnh Hùng (Praha)

Đôi nam Phong Trào:

-Giải nhất: Nguyễn Danh Hòa + Nguyễn Thức Công Phước (Brno)

-Giải nhì: Đặng Mạnh Hùng + Phạm Long Thành (Praha)

-Đồng giải 3: Đặng Xuân Hải + Nguyễn Nam (Praha) và Lê Ngọc Tú+ Bùi Quang Hải (Cheb)

Đơn nam Thử Thách:

-Giải nhất: Nguyến Tấn Minh (Karlovy Vary-CH Séc),

-Giải nhì: Lê Đức Duy(Praha)

-Đồng giải 3: Cường (Karlovy Vary-CH Séc) và Nguyễn Văn Quân (Praha)

Đôi nam Thử Thách:

-Giải nhất: Trần Đức + Nguyễn Tuấn Minh (Karlovy Vary)

-Giải nhì: Trần Xuân Hợp + Trần Ngọc Dũng (Brno)

-Đồng giải 3: Cao Thanh Tùng + Lê Đức Duy (Praha) và Nguyễn Văn Quân +Lại Nhật Minh (Praha)

Đôi nữ:

-Giải nhất: Vương Vi Linh + Đinh Thị Minh Hằng (Praha)

-Giải nhì: Trần Mary Linh + Trần Phương Trang (Leipzig)

-Đồng giải 3: Nguyễn Bích Thận + Nguyễn Thị Nhất (Praha + Ostrava) và Bùi Thị Phượng + Đỗ Cẩm Mi (Leipzig)

Đôi Mix:

-Giải nhất: Trần Phương Trang + Công Trần Việt (Leipzig)

-Giải nhì: Vương Khánh Linh + Phan Khánh (Praha)

-Đồng giải 3: Đỗ Thị Thu Hà + Nguyễn Vĩnh Khôi (Cheb) và Vương Vi Linh+Nguyễn Văn Hùng (Leipzig)

Viết phản hồi