Đội A Praha

Đội tennis A Praha tập luyện hàng tuần vào ngày chủ nhật từ 14g đến 18g tại Club Hotel Pruhonice, 3 sân. Địa chỉ:

(252 43 Průhonice 400,
Tel.: +420 273 130 686
GSM: +420 734 572 458).
Cách tra tìm đường bằng Navigace

Thành phố: Pruhonice, Đường phố: U Motelu

Sau mỗi buổi tập vất vả và vui vẻ, các tay vợt có thể tắm hơi thư giản trong phòng sauna khô có sức chứa 8 người và bồn nước lạnh để ngâm mình. Mời các thành viên tham gia đầy đủ và tích cực tập luyện vì sức khỏe của chúng ta và thành tích cho cả đội.

Danh sách các thành viên của đội A Praha

1. Đinh Hưng , đội trưởng, +420 773 686885

2. Nhân Yến

3. Chiến Chi

4. Hải Lam

5. Thanh Mai

6. Sơn Hoàng Anh

7. Khánh Liên

8. Vinh Thuận

9. Hà Liên

10. Nghĩa đen

11. Tuấn Anh

12. Sơn POV

13. Hoàng Linh

14. Phương Cheb

15. Pavel Đinh

16. Tomas Phan

17. Long Vũ

18. Thuận Vinh

19. Nga Tranova

Đội A luôn rất vui lòng tiếp nhận thêm các thành viên mới, ai có nhu cầu tham gia xin vui lòng liên hệ với a Hưng đội trưởng.

Viết phản hồi