Đội Sapa Praha

Đội tennis Sapa Praha tập luyện hàng tuần vào các ngày

Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật

từ 8g đến 10g, trên 3 sân, tại sân Club Hotel Praha-Průhonice,
(252 43 Průhonice 400,
Tel.: +420 273 130 686
GSM: +420 734 572 458).

 

Danh sách các thành viên đội tennis Sapa Praha

 

1. Hùng Đào (Đội trưởng)

2. Lập

3. Quyền Mai

4. Tuấn Vân

5. Lợi Phương

6. Nam Hồng

7. Huynh Lợi (+420 602 362  232)

8. Văn

9. Ngọc Anh

10. Long Trang

11. Hiến

12. Độ

13. Thi

14. Hùng Hằng

15. Hằng Hùng

16. cháu Thành

17. cháu Cường

Đội tennis Sapa Praha sẵn sàng tiếp đón thành viên mới,

xin mời liên hệ với a Huynh.

Viết phản hồi